Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gränna N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gränna N 1515 15,6% 27,2% 27,1% 30,1% 7,3% 47,3% 52,7%   1,7%
Summa 1515 15,6% 27,2% 27,1% 30,1% 7,3% 47,3% 52,7% 1,7%

http://www.val.se