Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Huskvarna 9

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Huskvarna 9 1045 22,3% 34,3% 23,4% 20,0% 10,4% 48,2% 51,8%   1,5%
Summa 1045 22,3% 34,3% 23,4% 20,0% 10,4% 48,2% 51,8% 1,5%

http://www.val.se