Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sofia 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 1 1744 36,4% 24,1% 16,9% 22,7% 8,2% 47,2% 52,8%   2,1%
Summa 1744 36,4% 24,1% 16,9% 22,7% 8,2% 47,2% 52,8% 2,1%

http://www.val.se