Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Byarum-Bondstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Byarum-Bondstorp 908 13,1% 33,7% 32,6% 20,6% 5,0% 51,4% 48,6%   1,3%
Summa 908 13,1% 33,7% 32,6% 20,6% 5,0% 51,4% 48,6% 1,3%

http://www.val.se