Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Villstad 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Villstad 1 1645 19,0% 37,4% 24,5% 19,0% 9,6% 50,4% 49,6%   0,9%
Summa 1645 19,0% 37,4% 24,5% 19,0% 9,6% 50,4% 49,6% 0,9%

http://www.val.se