Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kävsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kävsjö 1511 17,9% 37,1% 25,0% 20,1% 9,3% 51,8% 48,2%   1,6%
Summa 1511 17,9% 37,1% 25,0% 20,1% 9,3% 51,8% 48,2% 1,6%

http://www.val.se