Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gamla Söder-Nya Söder-Hertigen mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Söder-Nya Söder-Hertigen mfl 1343 13,8% 35,9% 30,3% 20,0% 6,7% 50,0% 50,0%   0,9%
Summa 1343 13,8% 35,9% 30,3% 20,0% 6,7% 50,0% 50,0% 0,9%

http://www.val.se