Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Innerstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Innerstaden 1172 11,9% 22,2% 24,1% 41,8% 3,9% 42,7% 57,3%   2,0%
Summa 1172 11,9% 22,2% 24,1% 41,8% 3,9% 42,7% 57,3% 2,0%

http://www.val.se