Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Fornåsa-Älvestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fornåsa-Älvestad 773 14,0% 39,3% 26,1% 20,6% 6,6% 52,0% 48,0%   0,3%
Summa 773 14,0% 39,3% 26,1% 20,6% 6,6% 52,0% 48,0% 0,3%

http://www.val.se