Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Klockrike

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klockrike 519 16,4% 42,2% 21,2% 20,2% 7,5% 52,0% 48,0%   1,5%
Summa 519 16,4% 42,2% 21,2% 20,2% 7,5% 52,0% 48,0% 1,5%

http://www.val.se