Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Brunneby 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brunneby 2 1031 16,1% 35,8% 27,2% 21,0% 7,5% 52,0% 48,0%   1,0%
Summa 1031 16,1% 35,8% 27,2% 21,0% 7,5% 52,0% 48,0% 1,0%

http://www.val.se