Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Godegård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Godegård 566 14,7% 29,0% 31,1% 25,3% 6,2% 53,9% 46,1%   0,7%
Summa 566 14,7% 29,0% 31,1% 25,3% 6,2% 53,9% 46,1% 0,7%

http://www.val.se