Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västra Ny

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Ny 1242 12,0% 27,5% 33,2% 27,3% 5,6% 52,0% 48,0%   0,8%
Summa 1242 12,0% 27,5% 33,2% 27,3% 5,6% 52,0% 48,0% 0,8%

http://www.val.se