Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Brunnsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brunnsvik 1805 21,9% 32,0% 20,3% 25,8% 7,9% 49,8% 50,2%   1,3%
Summa 1805 21,9% 32,0% 20,3% 25,8% 7,9% 49,8% 50,2% 1,3%

http://www.val.se