Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Charlottenborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Charlottenborg 1691 20,4% 32,5% 23,3% 23,8% 8,2% 48,5% 51,5%   1,2%
Summa 1691 20,4% 32,5% 23,3% 23,8% 8,2% 48,5% 51,5% 1,2%

http://www.val.se