Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borenshult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borenshult 2039 17,4% 37,5% 25,9% 19,3% 7,6% 50,8% 49,2%   0,6%
Summa 2039 17,4% 37,5% 25,9% 19,3% 7,6% 50,8% 49,2% 0,6%

http://www.val.se