Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gamla Stan-Tegelviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Stan-Tegelviken 1993 8,5% 16,2% 21,1% 54,2% 4,3% 41,8% 58,2%   3,3%
Summa 1993 8,5% 16,2% 21,1% 54,2% 4,3% 41,8% 58,2% 3,3%

http://www.val.se