Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östra Ryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Ryd 831 17,0% 34,9% 24,9% 23,2% 7,8% 51,4% 48,6%   1,2%
Summa 831 17,0% 34,9% 24,9% 23,2% 7,8% 51,4% 48,6% 1,2%

http://www.val.se