Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vånga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vånga 1249 15,4% 36,3% 29,0% 19,4% 6,9% 51,0% 49,0%   1,0%
Summa 1249 15,4% 36,3% 29,0% 19,4% 6,9% 51,0% 49,0% 1,0%

http://www.val.se