Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Klockaretorpet Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klockaretorpet Norra 1576 23,0% 41,2% 24,6% 11,2% 9,8% 48,2% 51,8%   3,7%
Summa 1576 23,0% 41,2% 24,6% 11,2% 9,8% 48,2% 51,8% 3,7%

http://www.val.se