Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skarphagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skarphagen 1385 14,4% 28,0% 25,8% 31,8% 7,0% 47,9% 52,1%   0,9%
Summa 1385 14,4% 28,0% 25,8% 31,8% 7,0% 47,9% 52,1% 0,9%

http://www.val.se