Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kneippen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kneippen 1424 15,6% 33,1% 26,8% 24,4% 5,1% 47,1% 52,9%   2,4%
Summa 1424 15,6% 33,1% 26,8% 24,4% 5,1% 47,1% 52,9% 2,4%

http://www.val.se