Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lindö Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lindö Västra 978 12,7% 39,1% 21,0% 27,3% 7,5% 49,9% 50,1%   2,0%
Summa 978 12,7% 39,1% 21,0% 27,3% 7,5% 49,9% 50,1% 2,0%

http://www.val.se