Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hageby Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hageby Norra 1211 23,1% 28,9% 20,2% 27,7% 9,8% 48,6% 51,4%   6,3%
Summa 1211 23,1% 28,9% 20,2% 27,7% 9,8% 48,6% 51,4% 6,3%

http://www.val.se