Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Guldringen m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Guldringen m fl 1344 24,9% 44,0% 18,2% 13,0% 11,7% 47,9% 52,1%   1,8%
Summa 1344 24,9% 44,0% 18,2% 13,0% 11,7% 47,9% 52,1% 1,8%

http://www.val.se