Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Såpkullen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Såpkullen 1320 14,2% 17,0% 25,3% 43,4% 4,9% 45,5% 54,5%   0,9%
Summa 1320 14,2% 17,0% 25,3% 43,4% 4,9% 45,5% 54,5% 0,9%

http://www.val.se