Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - City

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
City 1419 29,9% 26,3% 19,1% 24,7% 7,2% 48,3% 51,7%   3,5%
Summa 1419 29,9% 26,3% 19,1% 24,7% 7,2% 48,3% 51,7% 3,5%

http://www.val.se