Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Oxelbergen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oxelbergen 1521 28,1% 37,9% 20,7% 13,3% 7,7% 50,2% 49,8%   4,4%
Summa 1521 28,1% 37,9% 20,7% 13,3% 7,7% 50,2% 49,8% 4,4%

http://www.val.se