Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nordantill

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nordantill 1458 34,6% 31,3% 17,1% 16,9% 7,1% 48,0% 52,0%   3,6%
Summa 1458 34,6% 31,3% 17,1% 16,9% 7,1% 48,0% 52,0% 3,6%

http://www.val.se