Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hagaskolan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagaskolan 1479 30,7% 29,0% 18,9% 21,4% 7,3% 50,8% 49,2%   1,7%
Summa 1479 30,7% 29,0% 18,9% 21,4% 7,3% 50,8% 49,2% 1,7%

http://www.val.se