Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Åby Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åby Östra 1268 11,4% 33,8% 27,2% 27,6% 7,2% 52,1% 47,9%   1,4%
Summa 1268 11,4% 33,8% 27,2% 27,6% 7,2% 52,1% 47,9% 1,4%

http://www.val.se