Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hultdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hultdalen 1083 12,2% 36,8% 24,0% 27,0% 7,2% 47,7% 52,3%   1,2%
Summa 1083 12,2% 36,8% 24,0% 27,0% 7,2% 47,7% 52,3% 1,2%

http://www.val.se