Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Johannelund 6 (Johannelund SO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Johannelund 6 (Johannelund SO) 1379 23,0% 33,2% 22,8% 21,0% 9,9% 49,8% 50,2%   1,4%
Summa 1379 23,0% 33,2% 22,8% 21,0% 9,9% 49,8% 50,2% 1,4%

http://www.val.se