Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Johannelund 1 (Vimanshäll)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Johannelund 1 (Vimanshäll) 1261 21,3% 31,5% 26,2% 20,9% 7,8% 51,5% 48,5%   3,9%
Summa 1261 21,3% 31,5% 26,2% 20,9% 7,8% 51,5% 48,5% 3,9%

http://www.val.se