Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Berga 9 (Garnisonen)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 9 (Garnisonen) 1017 20,2% 37,4% 25,1% 17,4% 7,5% 48,3% 51,7%   0,3%
Summa 1017 20,2% 37,4% 25,1% 17,4% 7,5% 48,3% 51,7% 0,3%

http://www.val.se