Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Berga 8 (Haninge mfl)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 8 (Haninge mfl) 1124 21,4% 42,3% 23,8% 12,5% 9,5% 48,5% 51,5%   0,6%
Summa 1124 21,4% 42,3% 23,8% 12,5% 9,5% 48,5% 51,5% 0,6%

http://www.val.se