Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Berga 7 (Vidingsjö S)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 7 (Vidingsjö S) 1186 8,8% 23,9% 32,5% 34,8% 4,6% 44,9% 55,1%   0,9%
Summa 1186 8,8% 23,9% 32,5% 34,8% 4,6% 44,9% 55,1% 0,9%

http://www.val.se