Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Berga 6 (Berga SV)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 6 (Berga SV) 1034 19,7% 28,0% 21,5% 30,8% 6,3% 46,5% 53,5%   1,4%
Summa 1034 19,7% 28,0% 21,5% 30,8% 6,3% 46,5% 53,5% 1,4%

http://www.val.se