Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Berga 5 (Vidingsjö N)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 5 (Vidingsjö N) 1040 8,8% 30,8% 20,9% 39,5% 6,5% 49,9% 50,1%   1,1%
Summa 1040 8,8% 30,8% 20,9% 39,5% 6,5% 49,9% 50,1% 1,1%

http://www.val.se