Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Berga 4 (Berga SO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 4 (Berga SO) 1163 12,7% 31,2% 20,6% 35,4% 6,2% 47,9% 52,1%   2,1%
Summa 1163 12,7% 31,2% 20,6% 35,4% 6,2% 47,9% 52,1% 2,1%

http://www.val.se