Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Berga 1 (Ramshäll)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 1 (Ramshäll) 1376 25,6% 25,7% 23,2% 25,6% 9,3% 46,6% 53,4%   3,6%
Summa 1376 25,6% 25,7% 23,2% 25,6% 9,3% 46,6% 53,4% 3,6%

http://www.val.se