Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Rystad 2 (Tallboda V)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rystad 2 (Tallboda V) 1052 16,3% 42,7% 21,5% 19,5% 8,6% 49,9% 50,1%   1,0%
Summa 1052 16,3% 42,7% 21,5% 19,5% 8,6% 49,9% 50,1% 1,0%

http://www.val.se