Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östra Harg-Rystad 1 Östra Harg-Rysta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Harg-Rystad 1 Östra Harg-Rysta 698 13,8% 42,7% 28,5% 15,0% 8,5% 52,9% 47,1%   1,3%
Summa 698 13,8% 42,7% 28,5% 15,0% 8,5% 52,9% 47,1% 1,3%

http://www.val.se