Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sjögestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjögestad 547 14,8% 39,1% 29,3% 16,8% 8,0% 53,7% 46,3%   1,3%
Summa 547 14,8% 39,1% 29,3% 16,8% 8,0% 53,7% 46,3% 1,3%

http://www.val.se