Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vist 2 (Sturefors N)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vist 2 (Sturefors N) 776 10,7% 37,0% 27,6% 24,7% 7,5% 47,4% 52,6%   0,3%
Summa 776 10,7% 37,0% 27,6% 24,7% 7,5% 47,4% 52,6% 0,3%

http://www.val.se