Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Slaka 3 (Slaka-Lilla Mjärdevi)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slaka 3 (Slaka-Lilla Mjärdevi) 1553 23,8% 42,2% 21,3% 12,7% 9,6% 54,1% 45,9%   1,4%
Summa 1553 23,8% 42,2% 21,3% 12,7% 9,6% 54,1% 45,9% 1,4%

http://www.val.se