Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Slaka 1 (Lambohov C)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slaka 1 (Lambohov C) 1473 28,3% 38,4% 20,0% 13,3% 9,4% 53,4% 46,6%   2,9%
Summa 1473 28,3% 38,4% 20,0% 13,3% 9,4% 53,4% 46,6% 2,9%

http://www.val.se