Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Landeryd 8 (Ullstämma)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Landeryd 8 (Ullstämma) 1038 20,0% 40,2% 23,6% 16,2% 10,5% 48,9% 51,1%   1,0%
Summa 1038 20,0% 40,2% 23,6% 16,2% 10,5% 48,9% 51,1% 1,0%

http://www.val.se