Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Landeryd 5 (Ekholmen SO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Landeryd 5 (Ekholmen SO) 1326 13,2% 28,0% 22,0% 36,8% 5,7% 46,1% 53,9%   0,6%
Summa 1326 13,2% 28,0% 22,0% 36,8% 5,7% 46,1% 53,9% 0,6%

http://www.val.se