Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Landeryd 3 (Kvinneby mfl)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Landeryd 3 (Kvinneby mfl) 1302 9,6% 23,5% 22,1% 44,8% 6,6% 47,5% 52,5%   1,3%
Summa 1302 9,6% 23,5% 22,1% 44,8% 6,6% 47,5% 52,5% 1,3%

http://www.val.se